SE INCARCA....!!!!!
logos

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov (ADRBI)

este o organizatie neguvernamentala, non profit, cu personalitate juridica, de utilitate publica, infiintata in anul 1999, care functioneaza in baza Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania.
Activitatea de baza a ADRBI o reprezinta oferirea de servicii specifice catre administratia publica locala si sectorul privat, in scopul dezvoltarii regiunii Bucuresti-Ilfov.

ADRBI este responsabila de implementarea REGIO - Programului Operational Regional 2014-2020 la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, in calitate de Organism Intermediar, desfasurand, in acest sens, o serie de activitati:

- informare, comunicare si promovare
- sprijin pentru eleborare de strategii si dezvoltare de proiecte
- evaluare, selectie si contractare proiecte
- monitorizare proiecte
- verificare proiecte
- asistenta tehnica

REGIO 2014-2020 își propune

Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Alocarea financiară orientativă

REGIO în regiunea Bucureşti-Ilfov

Total:417.066.909 €
FEDR: 334.555.747 €
Contribuţia naţională: 85.511.162 €

Axa 3

Axa 3

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Axa 5

Axa 5

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Axa 6

Axa 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Axa 3

Axa 10

Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Rezultatele asteptate la sfârşitul perioadei de programare (2023)


57.963+

gospodării
cu o clasificare mai bună
a consumului de energie


69.268+

echivalent tone de CO2
scădere anuală estimată
a gazelor cu efect de seră


10+

obiective
de patrimoniu
restaurate


17.486+

vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin


4

spații verzi
create sau reabilitate
în zonele urbane


5000+

elevi
care vor beneficia
de condiţii mai bune in şcoli

Utilizând fondurile puse la dispoziţie prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, autorităţile publice locale din regiunea Bucureşti-Ilfov imbunătăţesc condiţiile de viaţă ale cetăţenilor şi încearcă să asigure condiţii favorabile pentru dezvoltarea socio-economică a localităţilor lor.