SE INCARCA....!!!!!
logos

Axa prioritară 3

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1

Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei
si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,
inclusiv în cladirile publice si în sectorul locuintelor

Prioritatea de investiții 3.2

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru
toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea
planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante
pentru atenuarea adaptarilor

Prioritatea de investiții 3.1

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operatiunea A - Cladiri rezidentiale

102 proiecte contractate
784 blocuri
Asistenta financiara nerambursabila: 893.657.477,86 lei

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Bucuresti
Sectorul 3 - 77 de proiecte contractate, 614 blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare
Sectorul 4 - 7 proiecte contractate, 59 de blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare
Sectorul 6 - 8 proiecte contractate, 43 de blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare

Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Ilfov
Otopeni - 2 proiecte contractate, 9 blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare

Buftea - 3 proiecte contractate, 20 de blocuri in curs de reabilitare
Magurele - 4 proiecte contractate, 29 de blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare
Chitila - 1 proiect contractat, 10 blocuri reabilitate sau in curs de reabilitare

Bloc Magurele
Blocuri Otopeni
Blocuri Sector 3
Blocuri Sector 4

Operatiunea B - Cladiri Publice

13 proiecte contractate
Asistenta financiara nerambursabila: 66.751.758,97 lei

Eficientizarea energetica a cladirilor publice: corp laboratoare – Corp C5, Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu, Sos.Bucuresti-Targoviste nr. 145, Buftea, Jud.Ilfov
Beneficiar: UAT Buftea
Obiectivul proiectului: Cresterea eficientei energetice a Corpului de Laboratoare C5 din incinta Liceului Tehnologic Dumitru Dumitrescu în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 prin masuri de reabilitare termica, contribuind la îmbunatatirea conditiilor oferite elevilor liceului, reducerea consumului de energie finala, scaderea anuala a consumului de gaze cu efect de sera, gestionarea inteligenta a energiei si prevederea unor surse regenerabile de producere a energiei.
Asistenta financiara nerambursabila: 2.135.371,50 lei
Perioada de implementare: august 2018 - decembrie 2019

Operatiunea C - Iluminat Public

2 proiecte în faza de precontractare

Prioritatea de investiții 3.2

Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor

13 proiecte contractate
Asistența financiară nerambursabilă: 1.009.627.390,34 lei