SE INCARCA....!!!!!
logos

Axa prioritară 10

Obiectiv Specific 10.1a

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
7 proiecte contractate
Asistența financiară nerambursabilă: 56.416.881,19 lei

Obiectiv Specific 10.1b

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului
6 proiecte contractate
Asistența financiară nerambursabilă: 56.634.335,49 lei

Obiectiv Specific 10.2

Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii
2 proiecte contractate
Asistența financiară nerambursabilă: 27.978.491,80 lei

Obiectiv Specific 10.3

Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive
3 proiecte contractate
Asistența financiară nerambursabilă: 47.603.041,35 lei

Construire scoala primara si gimnaziala in orasul Chitila

Beneficiar: UAT Chitila
Obiectivul proiectului: Cresterea accesului si participarii la educatia de calitate a 648 elevi prin realizarea infrastructurii materiale si asigurarea bazei materiale de calitate pentru invatamantul primar si gimnazial (invatamant I-VIII, inclusiv clasa pregatitoare) in orasul Chitila.
Asistenta financiara nerambursabila: 22.736.661,64 lei
Perioada de implementare: august 2017 - noiembrie 2020

ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA 5
Chitila 1
Chitila 2
Chitila 3
Chitila 4
Chitila 5
Chitila 6
Scoala Chitila
ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA 1
ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA 2
ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA 3
ȘCOALĂ PRIMARĂ ȘI GIMNAZIALĂ ÎN ORAȘUL CHITILA 4

Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr. 190, Bucuresti

Beneficiar: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
Obiectivul proiectului: Modernizarea si reabilitarea bazinului de înot cu caracteristici semiolimpice, modernizarea si reabilitarea salii de sport si extinderea acestora, legând functional si arhitectural cele doua corpuri cu volume diferite ca forma, dimensiuni si functiuni într-un singur ansamblu.
Asistenta financiara nerambursabila: 14.845.972,37 lei
Perioada de implementare: februarie 2019 - iulie 2020

Scoala 190
Scoala 190 1
Scoala 190 2
Scoala 190 3
Scoala 190 4