SE INCARCA....!!!!!
logos

Axa prioritară 5

Îmbunătățirea mediului urban, conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de investiții 5.1

Conservarea, protecția, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Prioritatea de investiții 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor,
regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului

Prioritatea de investiții 5.1

Conservarea, protecția, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Consolidare, restaurare şi punere în valoare imobil situat în strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica "Adormirea Maicii Domnului - Scaune"

Beneficiar: Parohia Scaune
Obiectivele proiectului: Restaurarea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului - Scaune" din Municipiul București în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.
Valoarea totală a proiectului: 9.045.325,40 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.738.702,14 lei
Perioada de implementare: august 2017 - august 2020.

Biserica Scaune 17
Biserica Scaune 18
Biserica Scaune 53
Biserica Scaune 55
Biserica Scaune 68
Biserica Scaune 86
Scaune6

Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului istoric "Așezămintele Brâncovenești Biserica Domnița Bălașa"

Beneficiar: Așezămintele Brâncovenești Biserica Domniţa Bălașa
Obiectivele proiectului: Restaurarea Bisericii "Înălțarea Domnului" - Domnița Bălașa din Municipiul București în vederea integrării acesteia în circuitul turistic cultural-istoric și religios din regiunea București-Ilfov.
Valoarea totală a proiectului: 17.156.630,30 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 16.801.777,38 lei
Perioada de implementare: august 2017 - august 2021

Domnita Balasa Toamna
Domnita Balasa
Domnita Balasa Iarna
Domnita Balasa 3
Domnita Balasa 1
Domnita Balasa 2

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani

Beneficiar: Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov și Mănăstirea Căldărușani
Obiectivele proiectului: Valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului de monumente istorice al Mănăstirii Căldărușani, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii Sf. Dimitrie şi a Bisericii Sf. Ioan Evanghelistul, în cimitir
Valoarea totală a proiectului: 21.369.352,64 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 19.412.015,67 lei
Perioada de implementare: februarie 2019 - mai 2021

Caldurasani 5
Caldurasani 1
Caldurasani 2
Caldurasani 3
Caldurasani 4

Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural din Ansamblul de monumente istorice al Mănăstirii Balamuci, județul Ilfov

Beneficiar: Parteneriatul format din Unitatea Administrativ-Teritorială - Județul Ilfov și Mănăstirea Sf. Nicolae - Sitaru (Balamuci)
Obiectivele proiectului: Valorificarea potențialului turistic și cultural ale Ansamblului Mănăstirea Balamuci, Sat Balta Neagră, comuna Nuci, Județ Ilfov, prin conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural al Bisericii "Sf. Nicolae"
Valoarea totală a proiectului: 8.583.372,70 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 7.671.642,41 lei
Perioada de implementare: februarie 2019 - mai 2021

Manastirea Balamuci Sitaru
Balamuci 2
Balamuci 3
Balamuci 4
Balamuci 1

Prioritatea de investiții 5.2

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării si decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului si promovării masurilor de reducere a zgomotului

Parc Valea Mangului

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Chitila
Obiectivele proiectului: Crearea și amenajarea Parcului Valea Mangului din Orașul Chitila, județul Ilfov, prin reconversia unui teren degradat și neutilizat cu suprafața de 61.734 mp, în scopul creării și extinderii suprafețelor de spații verzi și a zonelor de recreere și agrement pentru comunitatea orașului.
Valoarea totală a proiectului: 11.836.907,99 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 11.600.051,47 lei
Perioada de implementare: ianuarie 2018 - iunie 2020

Revitalizare oraș Măgurele prin înfiinţare Parc Dumitrana

Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Măgurele
Obiectivele proiectului: Reconversia funcțională și reutilizarea unui teren degradat aflat în domeniul public al orașului Măgurele, localitatea Dumitrana, în suprafață totală de 60.923 mp, unde se va amenaja un parc destinat activităților recreative.
Valoarea totală a proiectului: 20.519.335,26 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 14.119.444,55 lei
Perioada de implementare: ianuarie 2019 - noiembrie 2023