SE INCARCA....!!!!!
logos

Axa prioritară 6

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

1 proiect contractat
Asistența financiară nerambursabilă: 60.678.554,41 lei

Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene din judetul Ilfov DJ 101 km 12+970 (Balotesti) – km 37+549 (Sitaru)

Beneficiar: UAT Judetul Ilfov
Obiectivul proiectului: Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor situate in proximitatea drumului judetean DJ101 - km12+970 (Balotesti) – km 37+549 (Sitaru)
Asistenta financiara nerambursabila: 60.678.554,41 lei
Perioada de implementare: februarie 2019 - august 2021